mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800

MCCB Mitsubishi 2P 25A/25kA | NF63-HV

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
Order Code:  2CE305A00003F
Dòng Điện Định Mức: 25A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)