mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800

MCCB Mitsubishi 2P 20A~25A/100kA | NF125-HGV

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
Order Code:  2CJ502A000031
Dòng Điện Định Mức: 25A
Dải Chỉnh Dòng: 20A ~25A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)