mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800

MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/90kA | NF160-LGV

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P
Order Code:  2CK401A00000E
Dòng Điện Định Mức: 160A
Dải Chỉnh Dòng: 125A ~160A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)