mcb-1p-2p-3p-4p-dong-a-han-quoc
mcb-1p-2p-3p-4p-dong-a-han-quoc
mcb-1p-2p-3p-4p-dong-a-han-quoc
mcb-1p-2p-3p-4p-dong-a-han-quoc

MCB DONG-A | 6A~63A/6kA

Thông Số Cơ Bản

MCB DONG-A loại 1-2-3-4 Cực

Dòng định mức lên đến 63A

Dòng cắt tiêu chuẩn: 4.5kA, 6kA, 10kA

Sản xuất tại Hàn Quốc