RCCB ABB 2P FH200 100mA/25A~100A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCCB ABB 2P FH202 : 2CSF2 .  . 
Số Cực  : 2P
Dòng Rò: 100mA
Dòng Định Mức RCCB ABB 2P FH202 (A) : 25A~100A
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC
Tần Số (Hz) : 50Hz