RCCB ABB 4P FH200 500mA/25A~100A

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng RCCB ABB 4P FH202 : 2CSF2 .  . 
Số Cực  : 4P
Dòng Rò:  500mA
Dòng Định Mức RCCB ABB 4P FH2 (A) : 25A~100A
Điện Áp Làm Việc(V) : 415VAC
Tần Số (Hz) : 50Hz