RCBO ABB 2P+N 30mA-10kA/6A~40A | DS201M

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCBO ABB : 2CSR. . . . 
Loại RCBO ABB: DS201M
Dòng Điện : 6A~40A
Điện Áp:  220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch: 10kA
Dòng Rò RCBO ABB: 30mA