ACB ABB Loại Drawout 3P 800A/42kA | 1SDA055616R1-1SDA059666R1

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng ACB ABB 3P: 
Phần Di Động (MP): 1SDA055616R1 
Phần Cố Định (FP): 1SDA059666R1 
Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 42kA
ACB Loại: Drawout Type
Loại: E1B – Emax
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Phần Cố Định: FP
Phần Di Động: MP