MCB ABB 3P 40A/4.5kA-S283UC-K40 | GHS2830164R0557

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: S283UC-K40
Mã Đặt Hàng: GHS2830164R0557
Số Cực  : 3P
Dòng Định Mức: 40A
Dòng Cắt : Icu: 4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
Đặc Tính Cắt : Type K