MCB ABB 4P 6A/6kA-S284UC-K6 | GHS2840164R0377

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: S284UC-K6
Mã Đặt Hàng: GHS2840164R0377
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức: 6A
Dòng Cắt : Icu: 6kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
Đặc Tính Cắt : Type K