MCB ABB 4P 32A/6kA-S284UC-K32 | GHS2840164R0537

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: S284UC-K32
Mã Đặt Hàng: GHS2840164R0537
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức: 32A
Dòng Cắt : Icu: 6kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
Đặc Tính Cắt : Type K