Cos Tín Hiệu RNB 1.2-3 | Cos Tròn Trần RNB 1.2-3

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: RNB 1.2-3

Cos Đồng Tín Hiệu
Chất liệu:  Đồng (CU)
Đồng tráng kẽm chống oxy hóa
Màu Sắc: Trắng Bạc
Điện Áp: 220VAC / 380VAC
Bịch 100 Cái

Phụ kiện: Đánh dấu dây ta có thể dùng Ống Co nhiệt màu