Gối Đỡ SM25 | Sứ Đỡ Thanh Cái 25mm

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: SM 25

Gối Đỡ SM25 (Sứ Đỡ)
Chiều Cao: 25 mm
Chất liệu: Phíp Cách Điện
Màu Sắc: Đỏ