Gối Đỡ SM30 | Sứ Đỡ Thanh Cái 30mm

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: SM 30

Gối Đỡ SM30 (Sứ Đỡ)
Chiều Cao: 30 mm
Chất liệu: Phíp Cách Điện
Màu Sắc: Đỏ