Gối Đỡ SM35 | Sứ Đỡ Thanh Cái 35mm

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: SM 35

Gối Đỡ SM35 (Sứ Đỡ)
Chiều Cao: 35 mm
Chất liệu: Phíp Cách Điện
Màu Sắc: Đỏ