Gối Đỡ SM40 | Sứ Đỡ Thanh Cái 40mm

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: SM 40

Gối Đỡ SM40 (Sứ Đỡ)
Chiều Cao: 40 mm
Chất liệu: Phíp Cách Điện
Màu Sắc: Đỏ