Gối Đỡ SM51 | Sứ Đỡ Thanh Cái 51mm

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: SM 51

Gối Đỡ SM51 (Sứ Đỡ)
Chiều Cao: 51 mm
Chất liệu: Phíp Cách Điện
Màu Sắc: Đỏ