Gối Đỡ SM76 | Sứ Đỡ Thanh Cái 76mm

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: SM 76

Gối Đỡ SM76 (Sứ Đỡ)
Chiều Cao: 76 mm
Chất liệu: Phíp Cách Điện
Màu Sắc: Đỏ