contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax300
contactor--abb-ax75
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax95
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax300
contactor--abb-ax75
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax95

Contactor ABB 9A/Coil 220V | AF09-30-10

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: AF09-30-10

Order Code: 1SBL137001R1310
Dòng Định Mức : 9 A
Tiếp điểm phụ: 1NO
Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
Điện áp cuộn dây: 220 VAC
Contactor ABB Dạng khối loại AF