contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax300
contactor--abb-ax75
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax95
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax300
contactor--abb-ax75
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax95

Contactor ABB 18A/Coil 220V | AF26-30-00

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: AF26-30-00

Order Code: 1SBL237001R1300
Dòng Định Mức : 26 A
Tiếp điểm phụ: Option
Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn: Option
Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
Điện áp cuộn dây: 220 VAC
Contactor ABB Dạng khối loại AF