contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax300
contactor--abb-ax75
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax95
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax300
contactor--abb-ax75
contactor--abb-ax09
contactor--abb-ax95

Contactor ABB 38A/Coil 220V | AF38-30-00

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng: AF38-30-00

Order Code: 1SBL297001R1300
Dòng Định Mức : 38 A
Tiếp điểm phụ: Option
Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn: Option
Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
Điện áp cuộn dây: 220 VAC
Contactor ABB Dạng khối loại AF