abb_mcb-abb_mcb-2p
abb_mcb-abb_mcb-1p
abb_mcb-abb_mcb-3p
abb_mcb-abb_mcb-4p
abb_shunt-trip-abb_shunttrip-mcb-abb
abb_tiep-diem-phu-abb_tiep-diem-phu-mcb
abb_mcb-abb_mcb-2p
abb_mcb-abb_mcb-1p
abb_mcb-abb_mcb-3p
abb_mcb-abb_mcb-4p
abb_shunt-trip-abb_shunttrip-mcb-abb
abb_tiep-diem-phu-abb_tiep-diem-phu-mcb

MCB ABB 2P SH200L/4.5kA/06A~63A

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 2P SH200L
Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS2…
Số Cực  : 2P
Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 06A~63A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 2P SH200L Type C

MCB ABB 2P SH200L/4.5kA/06A~63A