abb_tiep-diem-phu-abb_tiep-diem-phu-mcb
abb_shunt-trip-abb_shunttrip-mcb-abb
abb_tiep-diem-phu-abb_tiep-diem-phu-mcb
abb_shunt-trip-abb_shunttrip-mcb-abb

MCB ABB 3P SH200/6kA/06A~63A

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 3P SH200

Mã Hàng MCB ABB 3P SH200 : 2CDS21…
Số Cực  : 3P
Dòng Định Mức MCB ABB 3P SH200(A) : 06A~63A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 3P SH200)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 3P SH200Type C

MCB ABB 3P SH200/6kA/06A~63A