mccb-abb-XT1-XT3
mccb-abb-XT1-XT3
mccb-abb-Tmax
mccb-abb-T7-M
mccb-abb-T7
mccb-abb-T6
mccb-abb-t5-a
mccb-abb-T5
mccb-abb-T4
mccb-abb-XT2-XT4
mccb-abb-XT1-XT3
mccb-abb-XT1-XT3
mccb-abb-Tmax
mccb-abb-T7-M
mccb-abb-T7
mccb-abb-T6
mccb-abb-t5-a
mccb-abb-T5
mccb-abb-T4
mccb-abb-XT2-XT4

MCCB ABB 3P Tmax XT1B /16A-160A/18kA

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT1B: 1SDA….
MCCB ABB 3P Tmax XT1B (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức(A) : 16A~160A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 18kA
Loại: XT1B, XT1C, XT2N, XT1N, XT3N, T4N,T5N
MCCB ABB 3P Tmax XT1Bdạng khối | Dòng Tmax
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

MCCB ABB 3P Tmax XT1B /16A-160A/18kA