Cáp Điện Cadivi CV–450/750V

Thông Số Cơ Bản

Cáp Điện Cadivi CV–450/750V

Cấp điện áp của Cáp Điện Cadivi CV–450/750V U0/U: 450/750 V.
Điện áp thử: 2,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn của Cáp Điện Cadivi CV–450/750V cho phép của ruột dẫn là 70OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.

Dây Đôi Mềm Dẹt VCmd Cadivi