MCB LS 4P BKN 4P /6kA/06A-63A

QUICK OVERVIEW

MCB LS 4P BKN 4P /6kA/06A-63A

Mã Hàng MCB LS BKN 4P : BKN 4P
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB LS BKN 4P: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN 4P : 6kA
MCB LS BKN 4P bảo vệ ngắn mạch và quá tải