MCB LS 1P BKN-b 1P /10kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 1P BKN-b 1P /10kA/06A-63A

Mã Hàng MCB LS BKN-b 1P : BKN-b 1P
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB LS BKN-b 1P: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN-b 1P : 10kA
MCB LS BKN-b 1P bảo vệ ngắn mạch và quá tải