MCB LS 3P BKN-b 3P /10kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 3P BKN-b 3P /10kA/06A-63A

Mã Hàng MCB LS BKN-b 3P : BKN-b 3P
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB LS BKN-b 3P: 380VAC
Số pha : 3P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN-b 3P : 10kA
MCB LS BKN-b 3P bảo vệ ngắn mạch và quá tải