MCB LS 4P BKN-b 4P /10kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 4P BKN-b 4P /10kA/06A-63A

Mã Hàng MCB LS BKN-b 4P : BKN-b 4P
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB LS BKN-b 4P: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN-b 4P : 10kA
MCB LS BKN-b 4P bảo vệ ngắn mạch và quá tải