mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p

MCB Mitsubishi 1P BH-D6 1P /6kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCB Mitsubishi 1P BH-D6 : BH-D6
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 1P BH-D6: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
MCB Mitsubishi 1P BH-D6bảo vệ ngắn mạch và quá tải