MCB Mitsubishi 2P BH-D6 2P /6kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB Mitsubishi 2P BH-D6 2P /6kA/06A-63A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 2P BH-D6 : BH-D6
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 2P BH-D6: 220VAC
Số pha : 2P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
MCB Mitsubishi 2P BH-D6bảo vệ ngắn mạch và quá tải