MCB Mitsubishi 3P BH-D6 3P /6kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB Mitsubishi 3P BH-D6 3P /6kA/06A-63A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 3P BH-D6 : BH-D6
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 3P BH-D6: 380VAC
Số pha : 3P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
MCB Mitsubishi 3P BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải