MCB Mitsubishi 4P BH-D6 4P /6kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB Mitsubishi 4P BH-D6 4P /6kA/06A-63A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 4P BH-D6 : BH-D6
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 4P BH-D6: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
MCB Mitsubishi 4P BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải