MCB Mitsubishi 1P BH-D10 1P /10kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB Mitsubishi 1P BH-D10 1P /10kA/06A-63A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 1P BH-D10 : BH-D10
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 1P BH-D10: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D10 : 10kA
MCB Mitsubishi 1P BH-D10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải