MCB Mitsubishi 4P BH-D10 4P /10kA/06A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB Mitsubishi 4P BH-D10 4P /10kA/06A-63A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 4P BH-D10 : BH-D10
Dòng Điện : 06A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 4P BH-D10: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D10 : 10kA
MCB Mitsubishi 4P BH-D10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải