MCB Mitsubishi 1P BHW-T4 1P /4.5kA/03A-63A

QUICK OVERVIEW

MCB Mitsubishi 1P BHW-T4 1P /4.5kA/03A-63A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 1P BHW-T4 : BHW-T4
Dòng Điện : 03A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 1P BHW-T4: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BHW-T4 : 4.5kA
MCB Mitsubishi 1P BHW-T4 bảo vệ ngắn mạch và quá tải