MCB Mitsubishi 4P BHW-T4 4P /4.5kA/03A-63A

Thông Số Cơ Bản

MCB Mitsubishi 4P BHW-T4 4P /4.5kA/03A-63A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 4P BHW-T4 : BHW-T4
Dòng Điện : 03A~63A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 4P BHW-T4: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BHW-T4 : 4.5kA
MCB Mitsubishi 4P BHW-T4 bảo vệ ngắn mạch và quá tải