Isolator Mitsubishi KB-D 1P /32A – 63A

Thông Số Cơ Bản

Isolator Mitsubishi KB-D 1P /32A – 63A

Mã Hàng Isolator Mitsubishi KB-D 1P : KB-D
Dòng Điện : 32A – 63A
Điện Áp của Isolator Mitsubishi KB-D 1P: 220VAC
Số pha : 1P
Isolator Mitsubishi KB-D 1P Đóng ngắt mạch điện