MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 3P /10kA/03A-125A

Thông Số Cơ Bản

MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 3P /10kA/03A-125A

Mã Hàng MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 : BHW-T10
Dòng Điện : 03A~125A
Điện Áp của MCB Mitsubishi 3P BHW-T10: 380VAC
Số pha : 3P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BHW-T10 : 10kA
MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải