Isolator Mitsubishi KB-D 3P /32A – 63A

Thông Số Cơ Bản

Isolator Mitsubishi KB-D 3P /32A – 63A

Mã Hàng Isolator Mitsubishi KB-D 3P : KB-D
Dòng Điện : 32A – 63A
Điện Áp của Isolator Mitsubishi KB-D 3P: 380VAC
Số pha : 3P
Isolator Mitsubishi KB-D 3P Đóng ngắt mạch điện