Isolator Mitsubishi KB-D 4P /32A – 63A

Thông Số Cơ Bản

Isolator Mitsubishi KB-D 4P /32A – 63A

Mã Hàng Isolator Mitsubishi KB-D 4P : KB-D
Dòng Điện : 32A – 63A
Điện Áp của Isolator Mitsubishi KB-D 4P: 380VAC
Số pha : 4P
Isolator Mitsubishi KB-D 4P Đóng ngắt mạch điện