RCCB Mitsubishi BV-D 2P /25A-63A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCCB Mitsubishi BV-D 2P : BV-D
Dòng điện định mức RCCB Mitsubishi BV-D 2P(A) : 25A-40A-63A
Ampere frame (AF) : Dạng Tép
RCCB Mitsubishi BV-D 2P (CB Chống Dòng Rò Mitsubishi)
Tần số của RCCB Mitsubishi BV-D 2P  (Hz) : 50Hz / 60Hz

RCCB Mitsubishi BV-D 2P /25A-63A