RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA / 6A-40A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA : BV-DN
Dòng điện định mức RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA (A) : 25A-40A-63A
Ampere frame (AF) : Dạng Tép
RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA (CB Chống Dòng Rò và quá tải Mitsubishi)
Tần số của RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA (Hz) : 50Hz / 60Hz

RCBO Mitsubishi BV-DN 1P+N 100mA / 6A-40A