MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P/3A-32A/7.5kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P
MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P (A) : 3A~32A
Dòng Cắt(kA) : Icu:7.5kA
MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P: Loại Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P/3A-32A/7.5kA