MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P/16A-160A-Chỉnh Dòng/85kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P-Chỉnh Dòng
MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P-Chỉnh Dòng (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
Dòng Điện của MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 16A~160A(Adj)
Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P-Chỉnh Dòng/16A-160A/85kA