MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-160A/100kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng
MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng(APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 125A~160A (Adj)
Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA
MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại dòng cắt cao
MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-160A/100kA