MCB ABB 1P S200M/10kA/06A~63A

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 1P S200M

Mã Hàng MCB ABB 1P SH200M : 2CDS27…
Số Cực  : 1P
Dòng Định Mức MCB ABB 1P S200M(A) : 06A~63A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:10kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 1P S200M)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 1P S200M Type C

MCB ABB 1P S200M/10kA/06A~63A