MCB ABB 4P S800C 25kA/10A~125A

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 4P S800C

Mã Hàng MCB ABB 4P S800C : GHS28…
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức MCB ABB 4P S800C (A) : 10A~125A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:25kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 4P S800C)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 4P S800C Type C

MCB ABB 4P S800C 25kA/10A~125A