MCB ABB 2P S800N 36kA/10A~125A

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 2P S800N

Mã Hàng MCB ABB 2P S800N : 2CCS89…
Số Cực  : 2P
Dòng Định Mức MCB ABB 2P S800N (A) : 10A~125A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:36kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P S800N)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 2P S800N Type C

MCB ABB 2P S800N 36kA/10A~125A