MCB ABB 4P S800S 50kA/10A~125A

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 4P S800S

Mã Hàng MCB ABB 4P S800S : 2CCS86…
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức MCB ABB 4P S800S (A) : 10A~125A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:50kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 4P S800S)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 4P S800S Type C

MCB ABB 4P S800S 50kA/10A~125A